Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/163/2007 z dnia 2007-12-20

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2,3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 29 grudnia 2003r. Nr XII/124/2003 Rada Powiatu wyraziła zgodę na przekazanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, położonej w obrębie Gryfino 3, przy ul. Niepodległości 39 w użytkowanie na rzecz SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.

SPZOZ ZPOiOL w Gryfinie użytkuje część przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony.

Z uwagi na różnorodne koncepcje zagospodarowania całej nieruchomości uchwała powyższa do chwili obecnej nie została zrealizowana.

Uchylenie przedmiotowej uchwały jest zasadne w związku z koncepcją powołania Spółki Powiatowej, mającej przejąć zadania Szpitala Powiatowego w Gryfinie, a w przyszłości ewentualne włączenie do zakresu jej zadań również opieki długoterminowej.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska

data opublikowania: 2007-12-24 13:47:47
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:47:47

Strona odwiedzona 991 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.