Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/200/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 - 31.12.2006 r." oraz "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego"

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 13, art.12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 Nr 173, poz. 1218), art. 18 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Krajowego "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

 1. Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 - 31.12.2006 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawodawca, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania i przyjęcia programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, zawierających cele i priorytety ekologiczne wraz z wyszczególnieniem rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych oraz ze wskazaniem środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/111/2003 z dnia 10.12.2003 r.

Konieczność opracowania i zatwierdzenia tych dokumentów wynika z zapisów art. 18 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zapisów Krajowego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", przyjętego przez Radę Ministrów w 2002 r. oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz dla Powiatu Gryfińskiego.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

Inspektor WOŚRiL
Sylwia Łogin


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-29 10:50:36
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 10:50:36

Strona odwiedzona 1124 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.