Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/222/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni około 0,42 ha z działki nr 75 o pow. 2,4201 ha, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino na nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerami działek 66/1 o pow. 0,2566 ha i 66/2 o pow. 0,0685 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino.
 2. Zamiana nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje bez dokonywania dopłat.
 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są mapy ewidencyjne, określające granice działek przeznaczonych do zamiany.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana oznaczona numerami działek 66/1 i 66/2 o łącznej powierzchni 0,3251 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Z uwagi na zmiany organizacyjne w strukturach jednostki, zajmowana nieruchomość staje się niewystarczająca dla obecnych potrzeb lokalowych oraz nałożonych zadań realizowanych przez Straż Graniczną. Komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie wystąpił do Starosty Gryfińskiego z wnioskiem dotyczącym możliwości przekazania w trwały zarząd niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gryfinie w celu utworzenia placówki Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na terenie miasta Gryfino, oczekiwane warunki spełnia nieruchomość oznaczona numerem działki 75 o pow. 24 201 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie poinformował, że lokalizacja przedmiotowej nieruchomości jest korzystna dla potrzeb placówki POSG i zaproponował kształt działki o pow. ok. 0,42 ha, która po wydzieleniu z działki nr 75 mogłaby zostać przekazana w trwały zarząd. Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej. Z uwagi na powyższe, w celu oddania części działki nr 75 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwały zarząd Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie, niezbędne jest przekazanie części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W celu wywiązania się z obowiązku gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, właściwym byłoby przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego obecnie zajmowanej przez POSG nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zamian za przekazanie części nieruchomości Powiatu Gryfińskiego na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 5 wyżej cytowanej ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Zawarcie umowy w powyższej sprawie wymaga uprzedniej zgody Wojewody Zachodniopomorskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz Rady Powiatu w Gryfinie w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest wyrażenie zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość Skarbu Państwa.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-04 12:16:54
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 12:16:54

Strona odwiedzona 853 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.