Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/244/2008 z dnia 2008-12-04

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 36, art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z zm.: Dz.U. z 2006: Nr 143 poz.1032, Nr 191 poz. 1410; Dz.U. z 2007 r.: Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290), Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego oraz właściwych organów gmin z terenu powiatu gryfińskiego, uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

§ 5 ust. 1 uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie zmienionej uchwałą Nr VI/82/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, otrzymuje brzmienie:
"Termin zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu wyznacza się na dzień 31 grudnia 2008 r."

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z zm.) i po uzyskaniu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego oraz organów uchwałodawczych gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu został wyznaczony na dzień 31 marca 2011 r.

Uchwałą nr VI/82/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie wprowadzono zmianę w uchwale o likwidacji poprzez skrócenie termin zakończenia działalności poradni zdrowa psychicznego, który ustalono na dzień 30 czerwca 2007 r.

Poprzez realizację czynności likwidacyjnych Zespołu doprowadzono do spłaty większości wierzycieli. Do spłaty pozostały zobowiązania wynikające z zawartych ugód.

Na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, tj. Powiatu Gryfińskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uzasadnione jest dokonanie zmiany w uchwale o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie poprzez skrócenie terminu zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu.

Inspektor - Koordynator Ochrony Zdrowia
mgr Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2008-12-05 13:23:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 13:23:41

Strona odwiedzona 875 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.