Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/291/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 59 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2009 r. niektóre szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie tj.:
  1. Technikum Elektryczne, kształcące w zawodzie technik elektryk;
  2. Technikum Ekonomiczne, kształcące w zawodzie technik ekonomista.
 2. Działającemu w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Technikum Zawodowemu, kształcącemu w zawodach:
  1. technik handlowiec,
  2. technik żywienia i gospodarstwa domowego rozszerza się zakres kształcenia uczniów o zawody, o których mowa w ust. 1.
§ 2

Od 1 września 2009 r. uczniowie zlikwidowanych szkół, o których mowa w § 1, będą kontynuowali naukę w Technikum Zawodowym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 3

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały w terminie do dnia 30 września 2009 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Likwidacja Technikum Elektrycznego oraz Technikum Ekonomicznego jest spowodowana koniecznością usystematyzowania rodzajów szkół ponadgimnazjalnych działających w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

W dniu 19 lutego 2009 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXVII/272/2009 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Starosta Gryfiński w dniu 23 lutego 2009 r. poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o podjęciu wyżej wymienionej uchwały i zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w postanowieniu z dnia 4 maja 2009 r. (znak pisma: KO-I-RR - 4012/23/2009) pozytywnie zaopiniował:

 1. zamiar likwidacji Technikum Elektrycznego i Technikum Ekonomicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z dniem 31 sierpnia 2009 r.;
 2. zmianę rozpoczęcia kształcenia w zawodach technik elektryk i technik ekonomista w Technikum Zawodowym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Zważając na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-06-03 09:25:20
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 09:25:20

Strona odwiedzona 880 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.