Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/355/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:
  • 75/8 o pow. 0,7329 ha,
  • 75/2 o pow. 0,3588 ha,
  • 75/3 o pow. 0,3490 ha,
  • 75/4 o pow. 0,3006 ha.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, oznaczone numerami działek 75/8 o pow. 0,7329 ha, 75/2 o pow. 0,3588 ha, 75/3 o pow. 0,3490 ha, 75/4 o pow. 0,3006 ha, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego.

Przedmiotowe nieruchomości leżą na terenie, dla którego plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Z uwagi na planowane przeznaczenie działek do sprzedaży, w celu uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży nieruchomości, dla dz. 75/8 uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego z parkingiem, a dla dz. 75/2 i 75/3 – budowie budynku hotelowo - gastronomicznego. Działka 75/4 stanowić natomiast drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej – ulicy Łużyckiej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-03-30 08:51:00
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 08:51:00

Strona odwiedzona 907 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.