Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/356/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "g" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie, wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 250.000,00 zł. (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów po 2.500,00 zł każdy, które będą pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

§ 2. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji działalności bieżącej przez Spółkę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. powstała w 2008 r. r. z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Gryfinie, w której Powiat Gryfiński posiada 100% udziałów. Działalność Spółki skoncentrowana jest w zakresie udzielania świadczeń medycznych w rodzaju lecznictwo szpitalne. Świadczenia te udzielane są od 1 lipca 2008 r.

Podkreślić należy, iż Spółka od chwili powołania działa w ciągle zmieniającej się rynkowej rzeczywistości, do której nieustannie musi się dostosowywać. Obecnie wysiłki skoncentrowane są na:

 • ograniczeniu kosztów działalności podmiotu,
 • rozpoczęciu wymiany przestarzałego, drogiego w utrzymaniu sprzętu,
 • stworzeniu podstaw finansowych do inwestowania w specjalistyczny sprzęt pozwalający wzbogacić ofertę firmy o nowe usługi medyczne.

Powiat jako Właściciel Spółki ma możliwość ukierunkowania podmiotu na prorozwojowe tory, co będzie naturalną konsekwencją wcześniej podjętej decyzji o przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

Wśród przesłanek uzasadniających podwyższenie kapitału Spółki można wymienić konkurencję rynkową. Spółka chcąc stać się znaczącym podmiotem na rynku usług medycznych, musi być silnym, dokapitalizowanym podmiotem,

Podwyższenie kapitału Spółki jest właśnie sposobem na jej wzmocnienie kapitałowe i poprawę zdolności kredytowej.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie jest w pełni uzasadnione.

Inspektor-Koordynator Ochrony Zdrowia
mgr Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2010-03-30 08:51:00
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 08:51:00

Strona odwiedzona 1051 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.