Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/363/2010 z dnia 2010-06-10

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.; Nr 142 poz. 1592 ze zm.: z 2002r.; Dz. U. Nr 23, poz.. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 , poz. 1688 , Nr 214, poz.1806, z 2003 r.; Dz. U. Nr 162 , poz.1568; z 2004 r.; Dz. U. Nr 102, poz.1055, z 2007 Dz. U. Nr 173, poz.1218; z 2008 r.; Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458) z 2009r. Nr 92 poz.753 i z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.; z 2009r. Dz. U. Nr 165, poz. 1316; z 2010r. Nr 47, poz. 278, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 284 468,38 zł, oraz rachunek zysków i strat, wykazujący stratę bilansową w kwocie 67 034,73 zł.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) roczne sprawozdania finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Nowym Czarnowie
mgr Krystyna Grochmalska

data opublikowania: 2010-06-14 12:12:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-14 12:12:14

Strona odwiedzona 641 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.