Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/385/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586 z 14 marca 2008r.), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, na wynajęcie na okres do 5 lat tj. do 30.11.2015r. pomieszczenia biurowego o powierzchni użytkowej 29,78m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, z dotychczasowym najemcą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.09.2010r. Pan Łukasz Zawendowski - najemca pomieszczenia biurowego o powierzchni użytkowej 29,78m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowego pomieszczenia na okres do 5 lat tj. do 30.11.2015r., z przeznaczeniem na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wnioskodawca najemcą przedmiotowego pomieszczenia jest od 2000r., wszystkie należności reguluje terminowo.

Stosownie do § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda rady powiatu.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2010-11-05 11:58:58
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 11:58:58

Strona odwiedzona 994 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.