Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

10 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 22/2007 z dnia 2007-01-19

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2007

Na podstawie § 9 ust. 4 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 2. Zmiany określone w ust.1 nie mogą powodować zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów (część unijna).
§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie uprawnienia, o którym mowa w §1, wprowadzając zmiany w planach finansowych informują niezwłocznie Zarząd Powiatu o dokonanych przeniesieniach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą, zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, Zarząd Powiatu przekazuje uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży w trybie przenoszenia planowanych kwot między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

data opublikowania: 2007-01-29 09:46:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 09:46:08

Strona odwiedzona 968 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.