Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 49/2007 z dnia 2007-02-08

w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2006 w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim oraz wyznaczenia dwóch członków zarządu do podpisania umowy

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; Dz.U. z 1994 r.: Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1997 r.: Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796; z 1998 r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115; Dz.U. z 1999 r.: Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; Dz.U. z 2002 r.: Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r.: Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; Dz.U. z 2004 r.: Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005 r.: Nr 164, poz. 1365, Nr 168, poz. 1420, Nr 239, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032) oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z zm.: Dz.U. z 2003 r.: nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; Dz.U. z 2004 r.: Nr 96 poz. 595, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155 Dz.U.; z 2005 r.: Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2253; Dz.U. z 2006 r.: Nr 157 poz. 1119), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru biegłego rewidenta z Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej "BUR" Sp. z o.o w Szczecinie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2006 w:

 1. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie;
 2. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie;
 3. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie;
 4. Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie;
 5. Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie.
§ 2

Do podpisania umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zachodniopomorską Kancelarią Audytorska "BUR" Sp. z o.o. w Szczecinie, wyznacza się:

 1. Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzego Milera.
 2. Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie - Macieja Racinowskiego.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

W świetle art. 64 ust 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe za 2006 r samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim nie podlegają ustawowemu obowiązkowi przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta. Jednak podjęcie decyzji o przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego daje podstawę do oceny prawidłowego funkcjonowania jednostek, a tym samym prawidłowej gospodarki finansowej, stąd też podjecie decyzji uzależnione jest od woli zarządu Powiatu w Gryfinie.

Badaniu będą poddane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2006 tj. za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r.

Środki finansowe w wysokości 20.000 zł na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2007.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

data opublikowania: 2007-02-14 10:29:27
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14 10:29:27

Strona odwiedzona 995 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.