Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 122/2007 z dnia 2007-05-08

w sprawie powierzenia czynności likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie

Na podstawie uchwały Nr V/64/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie oraz uchwały Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo - księgowej w związku z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

Powierza się Panu Arkadiuszowi Durma na okres od dnia 01 maja 2007 r. do dnia 31 lipca 2007 r. wykonywanie czynności likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 2

Do obowiązków wykonującego czynności likwidatora należy w szczególności:

 1. sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansu),
 2. organizacja sprzedaży składników majątku ruchomego,
 3. prowadzenie spraw rzeczowo - finansowych niezakończonych do dnia 30 kwietnia 2007 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie,
 4. sporządzenie do dnia 15 maja 2007 r. wykazu decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz faktur za świadczone usługi, których termin zapłaty przypada na dzień po 30 kwietnia 2007 r.
 5. sporządzenie do dnia 15 maja 2007 r. dokumentacji należności wymagalnych (łącznie z zastosowanymi środkami windykacyjnymi itp.)
 6. sporządzenie do dnia 25 maja 2007 r. wykazu oraz dokumentacji należności i zobowiązań spornych i roszczeń,
 7. sporządzenie do dnia 25 maja 2007 r. wykazu oraz dokumentacji długoterminowych należności budżetowych,
 8. sporządzenie do dnia 15 maja 2007 r. uwierzytelnionych kserokopii deklaracji DRA i PIT-4R za rok 2007,
 9. potwierdzenie zgłoszeniowe Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o ustaniu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS oraz zakończeniu działalności w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku VAT do Urzędu Skarbowego w Gryfinie w terminie do dnia 31 maja 2007 r.
 10. sporządzenie do 31 maja 2007 r. uwierzytelnionej kserokopii listy płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z dokumentacją naliczenia świadczenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg za 2007 r.
 11. sporządzenie do 31 maja 2007 r. wykazu dokumentacji dotyczącej rozrachunków z pracownikami np. pobrane zaliczki a nie rozliczone do 30 kwietnia 2007 r., umowy o pożyczki z ZFŚS, noty obciążeniowe wystawione na pracowników i nie uregulowane do dnia 30 kwietnia 2007 r.
 12. inne nieprzewidziane czynności związane z działalnością likwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2007 r.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2007-05-09 10:02:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:02:49

Strona odwiedzona 960 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.