Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 166/2007 z dnia 2007-06-25

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedgogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie art. 5 ust. 5a i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 137, poz. 1304; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273) w związku z § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869) Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się arkusz organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3.
 1. Zmiany do arkusza organizacji dokonywane w formie aneksu w trakcie roku szkolnego, które nie wywołują dodatkowych skutków finansowych oraz mają zabezpieczenie w budżecie jednostki, zatwierdza Starosta.
 2. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 31ust. 6a kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przez zatwierdzeniem arkuszy.

Arkusz organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie został zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - pismo z dnia 16 maja 2007 r. znak: KO-I-HM/425/13/2007.

data opublikowania: 2007-06-28 08:41:15
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 08:41:15

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.