Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 247/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie "Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami" oraz "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego"

Na podstawie art.4 ust.1 pkt13, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 18 ust.2 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 i Dz.U. Nr 169, poz. 1199; Dz.U z 2007 r. Nr 21, poz.124; Nr 75, poz.493, Nr 88, poz.587 i Nr 124, poz.859), Krajowego "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku analizy ofert na opracowanie "Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami" oraz "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego" Zarząd Powiatu w Gryfinie wskazuje do wykonania firmę ALBEKO Sp. z o.o., ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole.

§ 2

Do podpisania umowy na wykonanie dokumentacji wskazanych w § 1 wyznacza się:

 1. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Gryfinie - Wojciecha Konarskiego
 2. Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzego Milera
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie umieszczono ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie złożenia ofert na wykonanie n/w opracowań:

 • Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z okres od 01.01.2004 - 31.12.2006 r. z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami.
 • Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego.

Do 31.08.2007 r. czyli wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęło 7 ofert. Jedynym kryterium wyboru była cena.

Konieczność opracowania tych dokumentów wynika z zapisów art. 18 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisów Krajowego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", przyjętego przez Radę Ministrów w 2002 r. oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu gryfińskiego.

data opublikowania: 2007-09-18 10:31:59
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:31:59

Strona odwiedzona 1053 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.