Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

51 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 280/2007 z dnia 2007-10-19

w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r. Nr 80 poz. 1271), Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję stypendialną do rozpatrywania wniosków:

 1. o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wybitne wyniki w nauce - za II semestr roku szkolnego 2006/2007,
 2. o przyznanie stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wybitne osiągnięcia w nauce - za rok szkolny 2006/2007.
§ 2

W skład komisji, o której mowa w § 1 wchodzą:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - przewodniczący komisji,
 2. Magdalena Pieczyńska - pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - członek Komisji,
 3. Adam Nycz - przedstawiciel Rady Powiatu w Gryfinie - członek komisji,
 4. Jan Podleśny - przedstawiciel Rady Powiatu w Gryfinie - członek komisji,
 5. Ewa Dudar - przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych - członek komisji.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 pkt 1 Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego, komisję stypendialną do rozpatrywania wniosków - w składzie pięcioosobowym, powołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. W skład komisji wchodzą:

 1. naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - przewodniczący,
 2. pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - członek,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Gryfinie - członkowie,
 4. przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego - członek.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2007-10-22 14:53:32
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-22 14:53:32

Strona odwiedzona 657 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.