Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

190 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 768/2010 z dnia 2010-05-20

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach Żórawie, Żórawki, Pniewo i Bartkowo

Na podstawie art. 17 pkt 7 lit. d ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Nie uzgadnia się projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Żórawie, Żórawki, Pniewo i Bartkowo z przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, wprowadzenie nowych funkcji, zalesienia i zakazu zabudowy, korekty dotychczasowych rozwiązań oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej z uwagi na to że w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie jw., w § 101 ust. 1 pkt 1 (droga powiatowa), w § 102 ust. 1 pkt 1 (droga powiatowa), w § 103 ust. 1 pkt 1 (droga gminna), w § 104 ust. 1 pkt 1 (droga gminna), w § 105 ust. 1 pkt 1 (droga gminna), w § 107 ust. 1 pkt 1 (droga gminna), w § 108 ust. 1 pkt 1 (droga gminna), w § 146 ust. 1 pkt 1 (droga powiatowa), w § 156 ust. 3 pkt 3 (droga powiatowa) jest mowa, iż drogi te przeznacza się do przebudowy, natomiast w § 102 ust. 2 pkt 1, w § 103 ust. 2 pkt 1, w § 104 ust. 2 pkt 1, w § 105 ust. 2 pkt 1, w § 107 ust. 2 pkt 1, w § 108 ust. 2 pkt 1, w § 146 ust. 2 pkt 1, w § 156 ust. 3 pkt 1 jest mowa o poszerzeniu pasa drogowego. Poszerzenie pasa drogowego o którym mowa w projekcie uchwały to w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych jest rozbudową drogi a nie jej przebudowa, a więc użyte nazewnictwo jest niezgodne z przepisami prawa, gdyż art. 4 pkt 18 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) określa, że przebudowa drogi to wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany pasa drogowego. Ponadto w planie zagospodarowania przestrzennego zaznacza się przebieg istniejących połączeń komunikacyjnych, a w przypadku planowanych o ile właściwy zarządca drogi czy też jednostka samorządu terytorialnego zgłosi taką potrzebę. W tym przypadku powiat gryfiński takiej potrzeby nie zgłasza. Decyzja o zmianie przebiegu dróg powiatowych (nawet tylko w części), poszerzeniu pasów dróg powiatowych, przebudowa dróg powiatowych nie należy do właściwości samorządu gminnego. Plany w tym zakresie mogą obejmować tylko drogi gminne. Jednocześnie należy zauważyć, że istniejące drogi powiatowe objęte planem nie spełniają wymogów stawianych dla dróg powiatowych w ustawie o drogach publicznych (art. 6a ust. 1), tj. nie stanowią one połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Dlatego też projekt planu winien uwzględnić zmianę kategorii drogi z powiatowej na gminną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2010-05-24 12:08:32
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-24 12:08:32

Strona odwiedzona 654 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.