Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

191 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 769/2010 z dnia 2010-05-27

w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na postawie art. 67 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm: Dz.U. z 2006 r.: Nr 143, poz.1032, Dz.U. nr 191, poz.1410, Dz.U. z 2007 r. Nr 166, poz.1172, Dz.U. Nr 181, poz.1290, Dz.U. Nr 176, poz.1240, Dz.U. Nr 123, poz. 849, z 2008 r.: Dz.U. nr 171, poz.1056, Dz.U. nr 234, poz.1570, z 2009 r.: Dz.U. nr 19, poz.100, Dz.U. nr 76, poz.641, Dz.U. nr 98, poz.817, Dz.U. nr 157, poz.1241, Dz.U. nr 219, poz.1707 ) oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, w zakresie zasadności, prawidłowości przeprowadzonego remontu łazienek, w tym prawidłowości rozliczeń finansowych z tego tytułu.

§ 2.

 1. Okres objęty kontrolą rok 2009 r. i 2010 r.
 2. Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 28.05.2010 do 11.06.2010 r.

§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli, na podstawie wydanego upoważnienia.

§ 4. Wyniki kontroli SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu – Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu – Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu – Marek HipszUZASADNIENIE

Na podstawie art. 67 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 1, § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie zasadności, prawidłowości przeprowadzonego remontu łazienek, w tym prawidłowości rozliczeń finansowych z tego tytułu.

data opublikowania: 2010-05-31 14:54:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 14:54:59

Strona odwiedzona 583 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.