Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

191 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 770/2010 z dnia 2010-05-27

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2010

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie – od dnia 19 do 30 lipca 2010 r.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie Filia w Chojnie – od dnia 2 do 13 sierpnia 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu – Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu – Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu – Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46), organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię, może w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich.

Przerwy określone w niniejszej uchwale są zgodne z propozycją przedstawioną we wniosku z dnia 19 maja 2010 r., Dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

data opublikowania: 2010-05-31 14:54:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 14:54:59

Strona odwiedzona 556 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.