Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

191 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 772/2010 z dnia 2010-05-27

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146 ) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60 343,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 11 720,00 zł
   • rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 5 300,00 zł
   • rozdział 80111- Gimnazja specjalne - 5 200,00 zł
   • rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne - 1 220,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 33 000,00 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 33 000,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 623,00 zł
   • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 7 750,00 zł
   • rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 873,00 zł
   • rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 5 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60 343,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 11 720,00 zł
   • rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 5 300,00 zł
   • rozdział 80111- Gimnazja specjalne - 5 200,00 zł
   • rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne - 1 220,00 zł
  • dział 852- Pomoc społeczna - 33 000,00 zł
   • rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 33 000,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 623,00 zł
   • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -7 750,00 zł
   • rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - 5 000,00 zł
   • rozdział 85495- Pozostała działalność - 2 873,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie o 11 720,00 zł i dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o 7 750,00 zł.
  Zmiany spowodowane są obowiązkiem opłacania od 1 stycznia 2010 r. przez pracodawcę składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 2. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, w związku z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze, § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 000,00 zł i § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o 30 000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki w tym samym dziale, rozdziale, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
 3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w rozdziale 85495- Pozostała działalność plan wydatków jednostki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 2 873,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy dla pracownika.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, § 3240- Stypendia dla uczniów o 5 000,00 zł, jednocześnie zwiększa się w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie plany wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 3 500,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-05-31 15:10:49
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 15:10:49

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.