Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

191 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 773/2010 z dnia 2010-05-27

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 759/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. 1. Uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 44 266,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 0000,00 zł, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany – 154,00 zł, 75011-Urzędy wojewódzkie – 34 000,00 zł i 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), zwiększenie dochodów w maju o 14 516,00 zł i od czerwca do grudnia po 4 250,00 zł,
  • plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 26 656,15 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 17 343,85 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 112,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 154,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 2. 2. Uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 2 873,00 zł (zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki zwiększa się transzę w czerwcu o 2 356,00 zł i w lipcu o 517,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 7 873,00 zł (zmniejszenie transzy w czerwcu o 7 356,00 zł i w lipcu o 517,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 1 w Chojnie o 3 500,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków ZSP Nr 2 w Gryfinie o 1 500,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu).
 3. 3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 37 999,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przekazania do 31 maja środków na rachunek ZFŚS.
 4. 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 25 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lutym o 3 000,00 zł i transzy w sierpniu o 22 000,00 zł. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona zna zakup oleju opałowego.
 5. 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od września do listopada po 5 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przekazania do 31 maja środków na rachunek ZFŚS.
 6. 6. Wnioskiem p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 24 729,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w lipcu o 10 000,00 zł, sierpniu o 10 000,00 zł oraz we wrześniu o 4 729,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przekazania do 31 maja środków na rachunek ZFŚS oraz w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań za olej opałowy i media.
 7. 7. Zmniejszeniem dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 187 490,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę pozostałych dochodów (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały). Zmian dokonuje się w związku z błędnym wprowadzeniem dochodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, które stanowią dochód Powiatu a nie Starostwa.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-05-31 15:15:37
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-31 15:15:37

Strona odwiedzona 558 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.