Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

210 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 862/2010 z dnia 2010-10-14

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu"

Na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362, Nr 171, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, poz. 1431, Nr 216, poz.1367, Nr 223, poz. 1458, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.229, Nr 65, poz.554, Nr 81, poz.527, Nr 125 poz.842) art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; \z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), uchwały Nr 830/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie, oraz uchwały Nr XXXVII/333/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie, w roku 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu", przyznając wykonanie powyższego zadania Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 26 sierpnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukazał się, na stronie internetowej powiatu gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Termin nadsyłania ofert upłyną w dniu 01.10.2010 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu, wpłynęła jedna oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

W dniu 08.10.2010 r. siedmioosobowa Komisja Konkursowa dokonała otwarcia oraz oceny oferty.

Oferta ww. podmiotu spełniała wszystkie wymogi formalne, a w ocenie merytorycznej uzyskała 563 punkty na 700 możliwych do zdobycia, co stanowi średnią 80,43 punkty. Warunkiem zatwierdzenia oferty do realizacji było uzyskanie średniej 60 punktów.

data opublikowania: 2010-10-18 09:28:07
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-18 09:28:07

Strona odwiedzona 543 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.