Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

211 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 866/2010 z dnia 2010-10-20

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 38 940,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 920,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 920,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 15 000,00 zł
  • dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 23 020,00 zł
   • rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 23 020,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 433,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 750-Administracja publiczna - 2 433,00 zł
   • rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 2 433,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 102 795,65 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 8 837,05 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 8 837,05 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 30 316,85 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 29 396,85 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 920,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 25 621,75 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 25 621,75 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710-Działalność usługowa - 15 000,00 zł
   • rozdział 71015-Nadzór budowlany - 15 000,00 zł
  • dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 23 020,00 zł
   • rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 23 020,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 66 288,65 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 8 837,05 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 8 837,05 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 25 621,75 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 25 621,75 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie- 29 396,85 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 29 396,85 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 750-Administracja publiczna - 2 433,00 zł
   • rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 2 433,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 762/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 772/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 776/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 782/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 777/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 785/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 798/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 799/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 809/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.07.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 818/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 825/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 834/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 839/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 850/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 852/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 853/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 857/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 864/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 562/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 920,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie-w ramach podnoszenia jakości oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i o tę kwotę.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie (jednocześnie zwiększono o tę kwotę plan wydatków jednostki na zadania zlecone).
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2010 z dnia 04 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych wojewody Zachodniopomorskiego na 2010 rok, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Komisje kwalifikacyjne, § 2120-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 2 433,00 zł, w związku z całkowitym rozliczeniem zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i tę kwotę.
 4. Decyzją Nr 335 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 05 października 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na zdania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. W związku z tym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 23 020,00 zł.
 5. Wnioskami Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki o 24 501,75 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i o kwotę 1 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (zabezpieczenie internatu dziewczęcego przez zimą zgodnie z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej).
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki o 29 396,85 zł. Zmiany dotyczą projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych". Niewykorzystany wkład własny do projektu przeznacza się na adaptację i remont pracowni hotelarskiej, obsługi konsumenta, diagnostycznej i gastronomicznej, które zostały wyposażone w ramach programu RPO.
 7. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki z dnia 15.10.2010 r., zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 8 837,05 zł. Zwiększa się paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 8 105,05 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa i paragraf 4300-Zakup usług pozostałych o 732,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługi informatyczne dla Wydziału Komunikacji i Transportu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-10-21 14:58:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 14:58:12

Strona odwiedzona 561 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.