Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/33/2011 z dnia 2011-04-14

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r.

Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1726,) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 Nr 3, poz.15, z 2009 r. Nr 44, poz. 360), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2011 zadania określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami na wniosek:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Do zadań powiatu należy dofinansowywane ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań,
 3. Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2011 r. stanowi kwota - 1.191 079,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, art. 35a ust. 1 pkt 8 - 784.188,00 zł. (pismo z informacją z PFRON Nr WF/136w/2011 z dnia 9 lutego 2011r.
 4. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym wnioskuję o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w załączniku do projektu uchwały.
 5. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie - opinia w załączeniu.
 6. Finansowanie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011- ze środków PFRON maksymalne dofinansowanie to 90% kosztów działalności WTZ jest tj. kwota 784.188,00 zł w tym:
  • WTZ w Gryfinie - 340.308,00 zł - kwota ta jest iloczynem liczby uczestników terapii zajęciowej wynikającej z podpisanej umowy (23 osoby) oraz kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości - 14.796,00 zł ( określonej przez Prezesa PFRON),
  • WTZ w Goszkowie - 443.880,00 zł = 30 osób x 14.796,00

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-19 08:40:23
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 08:40:23

Strona odwiedzona 914 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.