Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/73/2011 z dnia 2011-11-24

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zwołana sesja Rady Powiatu ani też nie odbędzie się posiedzenie żadnej komisji Rady, której radny jest członkiem, w tym także wspólne posiedzenie komisji Rady, to radnemu, z wyłączeniem nieetatowych członków Zarządu i Przewodniczącego Rady, potrąca się za dany miesiąc 50% przysługującej diety.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z tym, iż zapis dotyczący sposobu dokonywania potrąceń diet radnym Rady Powiatu w Gryfinie w okresie niezwoływania komisji i sesji Rady Powiatu w danym miesiącu może budzić wątpliwości interpretacyjne, dla czytelności i jednoznaczności wykładni tychże zapisów wprowadza się proponowaną zmianę (celem doprecyzowania przedmiotowych zapisów uchwały).

data opublikowania: 2011-11-25 14:17:21
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 14:17:21

Strona odwiedzona 766 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.