Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/76/2011 z dnia 2011-11-24

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz.572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w § 9 - tabela dodatków funkcyjnych, wprowadza się następującą zmianę:

Lp.Stanowisko/ funkcjaKwota miesięczna dodatku
oddo
5.Wychowawca klasy110,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXVIII/277/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, która została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 48, poz. 1201. Przedmiotowy regulamin został zmieniony uchwałą Nr XXXII/308/2009 Rady Powiatu z dnia 02.07.2009 r. - publikacja Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2009 r. Nr 64, poz. 1755. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Międzygminnego Oddziału w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisu § 9 - tabela dodatków funkcyjnych, lp. 5 i 6 przedmiotowego regulaminu.

Zmiana w regulaminie dotyczy podniesienia wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas z kwoty 95 zł do kwoty 110 zł (wzrost o 15,79%). Przyjęcie nowej stawki dodatku funkcyjnego spowoduje nieznaczną zmianę w sferze wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Uznając zasadność wniosku ZNP Oddział Gryfino, w uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego Solidarność-Oświata w Gryfinie, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2011-11-25 14:38:50
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 14:38:50

Strona odwiedzona 819 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.