Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/77/2011 z dnia 2011-11-24

w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Gryfinie popiera apel Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i zwraca się do Premiera i członków rządu RP o pilne opracowanie, przyjęcie i wdrożenie rządowego programu systematycznej regulacji koryta rzeki Odry a w szczególności jej pogłębianie na odcinku od górnego biegu na granicy południowej kraju aż po ujście rzeki, obejmując również Międzyodrze. Stanowisko nasze wpisuje się w pełni w założenia i intencje zawarte w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry-2006", której to podstawowym celem jest zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego a także stworzenia warunków dla stabilnej żeglugi długotrasowej na odcinku Gliwice-Koźle-Wrocław-Szczecin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest chęcią poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego wystosowanego do Premiera i rządu RP, o wsparcie którego Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego zwróciła się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenach, przez które przepływa rzeka Odra.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Lucyna Krzemińska

data opublikowania: 2011-11-25 15:02:51
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 15:02:51

Strona odwiedzona 699 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.