Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/142/2012 z dnia 2012-11-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieokreślony kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia o powierzchni 189,40m2, znajdującego się w budynku przy ul.Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gryfinie wynajmuje od Powiatu Gryfińskiego dla potrzeb zamiejscowego Wydziału Karnego w Chojnie Sądu Rejonowego w Gryfinie:

 • na podstawie umowy nr 8/GN/09 z dnia 25.02.2009r. pomieszczenia w budynku przy ul.Dworcowej 1 w Chojnie o pow. użytkowej 307,87m2. Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 • na podstawie umowy nr 28/GN/2009 z dnia 18.12.2009r. pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie o pow. użytkowej 189,40m2 (pomieszczenie po bibliotece pedagogicznej). Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony od 18.12.2009r. do 17.12.2012r.

Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy z dnia 18.12.2009r. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o jej przedłużenie i zawarcie jednej umowy najmu na czas nieokreślony konsolidującej zapisy dwóch umów.

Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie o pow. użytkowej 189,40m2 na czas nieokreślony. Po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy na w/w pomieszczenie możliwe będzie zawarcie jednej umowy najmu.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2012-12-04 09:51:35
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 09:51:35

Strona odwiedzona 412 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.