Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/176/2013 z dnia 2013-04-25

w sprawie przyjęcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 986,1456, z 2013 r. poz.73), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2013 zadania określone w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" z podziałem na:

 1. Moduł I kwota 80 948,91zł
 2. Moduł II kwota 40 000,00zł
 3. na obsługę programu kwota 6 047,45zł
 4. na promocję programu kwota 1 209,49zł
 5. na ewaluację programu kwota 604,74zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z podpisaniem Umowy nr AS3/000017/16/D w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia środków w kwocie 128 810,59zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2013 r. na następujące zadania:

 1. Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
   2. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.
  2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
   2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
  3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
   2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
   3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
   4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
  4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 2. Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia).

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-04-29 13:24:02
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 13:24:02

Strona odwiedzona 368 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.