Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/182/2013 z dnia 2013-05-23

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 4. informacją o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

udziela się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) określa, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w terminie do 31 marca 2013 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok i informację o stanie mienia Powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gryfińskiego na posiedzeniu w dniu 08.05.2013 roku po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2012 rok na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, sprawozdania finansowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok. Wypracowany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfińskiego został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2012 rok oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfińskiego.

Skarbik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2013-05-27 13:24:50
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 13:24:50

Strona odwiedzona 250 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.