Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/192/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki, na odcinku Witnica - Witnica PKP

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 595) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2008 r. Nr 31 poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w użyczenie Gminie Moryń na okres 7 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, tj. działki oznaczone numerami: 69/8, 99 oraz 114/1, położone w obrębie Witnica, w celu budowy ciągu pieszego relacji Witnica - Witnica PKP.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z planowaną budową ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki oraz wiążącą się z tym aplikacją o środki pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachodzi konieczność udokumentowania przez beneficjenta (Gminę Moryń) prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.

Inwestycja planowana jest na odcinku Witnica - Witnica PKP, stanowiącym nieruchomości drogowe: Nr 69/8, 99 oraz 114/1, obręb Witnica. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Gryfiński. Zgodnie z obowiązującym prawem użyczenie na okres powyżej 3 lat może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Radę Powiatu.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

data opublikowania: 2013-06-27 12:29:27
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:29:27

Strona odwiedzona 337 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.