Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/193/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, 1456 z 2013r. poz.73) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013r. w następujący sposób:

 1. Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - o kwotę 7.400,00zł

§ 2 Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013 r. w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - o kwotę 7.400,00zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXII/169/2013 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r. na zadanie pn. "Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" przyznano kwotę 70. 000,00zł. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert przyznano dofinansowanie dla dwóch stowarzyszeń tj. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie i Stowarzyszania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie w łącznej wysokości 62 600zł - pozostała do wykorzystania kwota 7.400,00zł. Jednocześnie na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. "Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów" (w ramach tego zadania dofinansowuje się pieluchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, materace przeciwodleżynowe itp. ) przyznane środki finansowe na rok 2013 w wysokości 150.921,00 są już na wyczerpaniu i wystarczą na realizację dofinansowań tylko do końca czerwca, a na bieżąco wpływają kolejne wnioski. Stąd dokonanie przesunięcia jak przewiduje projekt uchwały jest w pełni uzasadniony.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-06-27 12:54:24
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:54:24

Strona odwiedzona 280 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.