Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/261/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1), art. 5c pkt 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 r. Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ul. Dworcowa 3 zmienia się nazwę, która przyjmuje brzmienie: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie".

§ 2. Akt założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymuje brzmienie: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, w skład którego wchodzą:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek,
 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
 3. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
 4. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy".

§ 3. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3 zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379;

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i poz. 290.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Z propozycją zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wystąpiła pani dyrektor Adriana Salamończyk.

Argumentem przemawiającym za dokonaniem zmiany nazwy placówki jest usunięcie z nazwy zespołu słowa "Nr 1".

Od 1 września 2008 r. na terenie miejscowości Chojna, po przeprowadzonej reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonuje tylko jeden Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w związku z czym nie istnieje potrzeba nadania jednostce prowadzonej przez Powiat Gryfiński numeru porządkowego.

Zważając na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2014-06-03 08:35:06
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 08:35:06

Strona odwiedzona 429 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.