Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/262/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, Dz. U. z 2014 r. poz. 423), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-03 08:57:11
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 08:57:11

Strona odwiedzona 616 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.