Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/263/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania realizowanego przez Powiat Gryfiński o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm. z 2013 r. poz.645, z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów jednorazowych obowiązujących w komunikacji zbiorowej na linii powiatowej Moryń ? Cedynia ? Chojna realizowanej przez Powiat Gryfiński jako organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Wysokość ceny biletów jednorazowych, którymi realizowana jest komunikacja zbiorowa określona w § 1 będzie wynosić 6 zł (sześć złotych) w odległości od 0 do 40 km.

§ 3. Wykaz cen biletów jednorazowych nabywanych bezpośrednio u przewoźnika w pojazdach, którymi realizowana jest komunikacja określona w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Uprawnienia pasażera do ulgowych przejazdów w ramach ulg ustawowych określają odrębne przepisy.
 2. Uprawnienia pasażerów do innych ulgowych przejazdów uwzględnianych przez Powiat Gryfiński w komunikacji określonej w § 1 wraz ze wskazaniem ulg określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jako organizator publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich pragnie zapewnić przewozy na trasie Moryń - Cedynia - Chojna w okresie wakacyjnym z powodu przerwy w komunikacji zbiorowej wykonywanej przez PKS w Myśliborzu Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności:

 1. środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem,
 2. środki budżetu państwa,

oraz wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 385) - Rada Powiatu może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Gruntowna analiza cen rynkowych biletów, które obowiązują w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego wskazuje, iż ustalona cena 6 zł (sześciu złotych) jest adekwatna. Uwarunkowana jest bowiem wieloma czynnikami, takimi jak trasa linii oraz okres wakacyjny, w tym możliwości nabywcze podróżujących (tzw. bariera popytu). Dodatkowo uwzględniony został fakt, iż ceny przewyższające wartość rynkową skutkują mniejszym zainteresowaniem pasażerów, a tym samym prowadzą do utraty rentowności świadczonej usługi. W konsekwencji pomniejszony byłby również dochód Powiatu. Należy zatem uznać, iż zaproponowana cena jest uzasadniona.

Zastępca Naczelnika Wydziału komunikacji i Transportu
mgr Urszula Przetak


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-03 08:48:21
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 08:48:21

Strona odwiedzona 799 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.