Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/264/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 2 lat i 6 miesięcy kolejnej umowy użyczenia 3 pomieszczeń biurowych na II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 38,56 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 158 o pow. 0,0374 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, na podstawie umowy użyczenia z dnia 01 czerwca 2012r., użytkuje 3 pomieszczenia biurowe na II piętrze, znajdujące się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.

Niniejsza umowa użyczenia została zawarta na okres od dnia 01 czerwca 2012r. do dnia 30 czerwca 2014r., z przeznaczeniem na potrzeby realizacji projektu systemowego "OHP jako realizator usług rynku pracy". Z tytułu zajmowanych pomieszczeń, Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ponosi koszty utrzymania obiektu w wysokości 2 400,00 zł brutto kwartalnie.

Z uwagi na upływający termin obowiązywania umowy, a tym samym zakończenia ww. projektu oraz potrzebą utrzymania jego rezultatów, a także utrzymania w strukturach OHP utworzonych jednostek (Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia Zawodowego), Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wystąpiła o przedłużenie umowy użyczenia na okres do dnia 31 grudnia 2016r.

Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 2,5 roku.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-06-03 08:56:38
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 08:56:38

Strona odwiedzona 579 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.