Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/265/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XV/173/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 257/11 obręb Pniewo gmina Gryfino o powierzchni 0,6023 ha, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr SZ1Y/000/45443 na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5, służebnością przesyłu polegającą na budowie przyłącza, lokalizację przyłącza, instalacji i urządzeń ciepłowniczych oraz zapewnienie dostawcy swobodnego dostępu do przyłącza, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, w każdym czasie w celu dokonania kontroli pracy odczytów wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, testów, przeglądów, regulacji, konserwacji, remontu, usunięcia awarii i demontażu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla nowo powstającego węzła ciepłowniczego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatryczny w Nowym Czarnowie znajdującego się w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 257/11. Niniejsza działka stanowi własność Powiatu Gryfińskiego, natomiast umowa dzierżawy, z dnia 06 kwietnia 2012 r. jest formą prawną władania nieruchomością przez spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.. Ze względu na przepisy Kodeksu cywilnego i zapisy Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie przywołanej w podstawie prawnej niniejszego projektu służebność przesyłu ustanawia właściciel nieruchomości za zgodą Rady Powiatu.

Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu obniży koszty budowy węzła i nastąpi w formie aktu notarialnego, w którym zostanie opisany zakres służebności. Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-06-03 08:56:38
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 08:56:38

Strona odwiedzona 640 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.