Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/267/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014r.

Na podstawie art. 35a ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz.1456, Dz. U. 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2014 r. na zadanie:

 1. Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 21 080,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadanie:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych o kwotę 21 080,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2014 r. na który, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/248/2014 w Gryfinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r, zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł. Podmiot, realizujący powyższe zadanie, zgodnie ze złożoną ofertą, otrzymał za środków PFRON kwotę 38 920,00 zł, pozostały do wykorzystania środki w wysokości 21 080,00 zł, które proponuje się przesunąć na zadanie: likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, na które złożonych jest 35 wniosków na kwotę 390 967,68 zł - czekających na dofinansowanie. Do chwili obecnej rozdysponowano kwotę 102 453,44 zł z przeznaczeniem na likwidację 9 barier (na całość zadania przeznaczona była kwota 110.000,00 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2014-06-03 09:05:04
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 09:05:04

Strona odwiedzona 410 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.