Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/280/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust 4 i art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518; zm. Dz. U. z 2014r., poz. 659, poz.805 i poz.906) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, oznaczonej numerem działki 84/1 o powierzchni 0,0078ha z przeznaczeniem do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Działka oznaczona numerem 84/1 o pow. 0,0078 ha, położona w obrębie 4 miasta Chojna, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Państwo Kazimierz i Maria Ilińczyk wystąpili z wnioskiem o sprzedaż w drodze bezprzetargowej przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków działek przyległych nr 75 i 77 stanowiących własność wnioskodawców. Przedmiotowa działka położona jest w znacznej odległości od jezdni, stanowi tereny zielone, jest ogrodzona i przylega bezpośredno do nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym stanowiącym własność wnioskodawców.

Zgodnie z opinią Geodety Powiatowego zajęcie terenu nastąpiło przed 20.03.1998r. Po analizie przebiegu drogi powiatowej Nr 1438Z stwierdzono, że niezgodność granic wskazanych w operacie ewidencji gruntów z istniejącym stanem na gruncie występuje tylko na granicy z działkami nr 76 i 77. Teren zajęty przez wnioskodawców właścicieli w/w działek powinien być oznaczony jako zabudowany teren mieszkaniowy (B).

Zgodnie z opinią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami sprzedaż działki 84/1 nie wpłynie negatywnie na zadania związane z zarządzaniem drogą powiatową nr 1438Z - ulica Barnkowo.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Nabycie działki oznaczonej nr 84/1 poprawi warunki zagospodarowania działki nr 77, zaś ze względu na swoją powierzchnię (78m2) nie ma możliwości zagospodarowania jej jako oddzielnej nieruchomości. Zatem przesłanki, o których mowa w cytowanym wyżej art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami są spełnione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-11-03 11:55:13
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 11:55:13

Strona odwiedzona 441 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.