Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

30 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 97/2011 z dnia 2011-06-27

w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Gryfinie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, z 2007 r. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Gryfinie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Zarząd Powiatu wzywa do:

 • uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr XLIX/529/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino - Parki Miejski, w części dotyczącej przebiegu drogi powiatowej - przez zmianę ww. uchwały Rady Miejskiej w ten sposób by przebieg drogi powiatowej był zgodny z wnioskiem Burmistrza Gryfina z dnia 5 maja 2009 r. znak BMP.PP.7322/52/3/08-3 skierowanym do Zarządu Powiatu w dniu 7 maja 2009 r. o uzgodnienie w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zarząd Powiatu w Gryfinie wskazuje, że przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wbrew uzgodnieniom z Zarządem Powiatu w Gryfinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi istotne naruszenie trybu sporządzenia planu i powoduje nieważność uchwały Rady Miejskiej.

Zaniechanie uwzględnienia niniejszego wezwania spowoduje skierowanie do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Szczecinie wniosku o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej.

Uzasadnienie

 • W dniu 7 maja 2009 r. do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino - Park Miejski.
 • Zarząd Powiatu Gryfińskiego nie wnosił uwag do przedmiotowego projektu planu i zgodnie z art. 25 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu jest to równoznaczne z uzgodnieniem planu.
 • Do ww. wniosku o uzgodnienie przedłożono projekt wraz z załącznikiem graficznym.
 • W dniu 27 kwietnia 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazał staroście przedmiotowy, uchwalony plan wraz z załącznikiem graficznym.
 • Po porównaniu powyższych załączników graficznych, ustalono, że przebieg drogi powiatowej został zmieniony w wyniku wniesienia w dniu 4 sierpnia 2009 r. uwag przez PKP.
 • Burmistrz po uwzględnieniu ww. uwag, nie dokonał ponownego uzgodnienia planu z Zarządem Powiatu, do czego jest zobligowany art. 19 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzenia, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2011-06-27 15:18:39
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-27 15:18:39

Strona odwiedzona 538 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.