Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 137/2011 z dnia 2011-09-29

w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Gryfińskiemu

Na podstawie § 7 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XLIV/375/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 100, poz. 1804 z dnia 28.09.2010 r.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Umarza się wierzytelność Powiatu Gryfińskiego w kwocie: 158,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych 48/100), stanowiącą odsetki za zwłokę w zapłacie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Gryfińskiemu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Rzeczywisty koszt prowadzenia postępowania windykacyjnego przekroczy wysokość dochodzonej wierzytelności, zatem zachodzą uzasadnione okoliczności umorzenia w rozumieniu Uchwały Nr XLIV/375/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 września 2010r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-10-04 15:15:15
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-04 15:15:15

Strona odwiedzona 401 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.