Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 162/2011 z dnia 2011-11-17

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 356 554,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 119 836,00 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 119 836 ,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 236 718,00 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 236 718,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 64 870,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 55 000,00 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 55 000,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 9 870,00 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 9 870,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 522 572,01 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801- Oświata i wychowanie - 124 301,01 zł
  rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 49 529,79 zł
  rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - 45 158,70 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 29 612,52 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 41 717,00 zł
  rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 41 717,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 119 836,00 zł rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 119 836,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 236 718,00 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 236 718,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 230 888,01 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 41 717,00 zł
  rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - 10 628,00 zł
  rozdział 85495 - Pozostała działalność - 31 089,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 124 301,01 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 124 301,01 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 55 000,00 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 55 000,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 9 870,00 zł
  rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 9 870,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
 • uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 9. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 9.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 635/2011 z 14 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dotacji przyznanych Powiatowi w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 754- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, polegających na:
  • zmniejszeniu dotacji celowej w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 55 000 zł,
  • zwiększeniu dotacji celowej w § 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 55 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 683/2011 z 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 64 836,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 15 071,06 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące, §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli mianowanych oraz pracownika administracji.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 36 858 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja Specjalne, §3020, 4010, 4110, 4120.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 12 671,79 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja Specjalne, §4010 Wynagrodzenia osobowe. Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz pracownika obsługi.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 59 700,16 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie.
 7. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 41 717,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 10 628,00 zł, pozostała kwota pochodzi z rezerwy celowej.
 8. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 686/2011 z 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 49 820,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 9. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 712/2011 z 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 186 898,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, jednocześnie zmniejsza się dotację celową otrzymaną w tym dziale i rozdziale o kwotę 9 870,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-11-18 13:12:02
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-18 13:12:02

Strona odwiedzona 380 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.