Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

52 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 167/2011 z dnia 2011-11-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (Dz. W. Zach. z 2011 r. Nr 43, poz. 759) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 103 512,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 78 012,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 78 012,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 7 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7 000 ,00 zł
dział 710-Działalność usługowa - 3 500,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 3 500,00 zł
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 000,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 560 786,13 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 82 282,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 82 282,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 5 658,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5 658 ,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 48 841,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 48 541,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 11 777,03 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 80,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 7 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 4 697,03 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 1 292 456,26 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 1 292 456,26 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 61 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 61 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 28 782,81 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 450,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 28 332,81 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 7 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7 000 ,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 7 340,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 7 340,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 649,03 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 649,03 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 457 274,13 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 4 270,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 270,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 5 658,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5 658 ,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 300,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 55 511,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 55 511,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 11 777,03 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 080,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 1 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 4 697,03 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 1 292 456,26 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 1 292 456,26 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 61 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 61 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 21 812,81 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 450,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 21 362,81 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 3 840,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 3 840,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 649,03 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 649,03 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:
uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, uchwałą Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,
uchwałą Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 709/2011 z 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 710/2011 z 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 738/2011 z 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 78 012,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko- Zdrój - Warnice" realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 717/2011 z 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, uregulowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 48 541 ,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę kosztów parkingu strzeżonego.
 6. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się o kwotę 4 270,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi Bartkowo-Gajki" przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie prowadzącego Uroczystą Sesję Powiatu), przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia. Kwotę 196 200,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się z rozdziału 85111-Szpitale ogólne do rozdziału 85195-Pozostała działalność.
 9. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję "Kompleksowa modernizacja obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz PUP w Gryfinie" o 5 658,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wykonanie certyfikatów energetycznych dla budynków Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zwiększa się o 7 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne na wynagrodzenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o 6 000,00 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o 1 000,00 zł pochodnych od wynagrodzeń.
 11. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zwiększa się o 80,00 zł plan wydatków w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne na wynagrodzenia bezosobowe w związku z tłumaczeniem spotkania polsko-niemieckiego w ramach programu "Nauka bez granic", przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych.
 12. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 1,40 zł plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie (środki przyznane na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki).
 13. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 649,03 zł i w planie wydatków dotyczących projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" o 61 000,00 zł.
 14. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 71015-Nadzór budowlany o 3 840,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi środki na wypłatę nagród dla pracowników.
 15. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian w planie wydatków projektów:
  • "Staże gastronomów" o 730,16 zł,
  • "Staże hotelarzy" o 203,47 zł,
  • "WAVW-Woda-Agua-Viz-Everywhere" o 3 762,00 zł.
 16. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu o 21 362,81 zł i z rezerwy ogólnej o 6 970,00 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne.
 17. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 450,00 zł (uczestnictwo lekarzy specjalistów na posiedzeniach zespołów orzekających), przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych.
 18. Przeniesieniem planu wydatków na realizację inwestycji pn. "Przebudowa budynku po poradni PP na zakład opiekuńczo-leczniczy" w kwocie 930 594,26 zł i "Termomodernizacja budynku po poradni PP w zakresie docieplenia ścian, dachu, stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej" o 165 662,00 zł z rozdziału 80111-Szpitale ogólne do rozdziału 85195-Pozostała działalność. Zgodnie z umową 9/2011/JST/2055/717 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" Powiat otrzymał dotację na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku po poradni PP na zakład opiekuńczo-leczniczy" w rozdziale 85195-Pozostała działalność.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-09 12:35:16
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-09 12:35:16

Strona odwiedzona 486 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.