Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

52 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 168/2011 z dnia 2011-11-30

w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 64/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 74/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 99/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 109/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 125/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

Uchwałą Nr 140/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałą Nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 18 450,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 46 715,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 2. Uchwałą Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 155 390,01 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 59 700,16 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 3 000,00 zł i w grudniu o 56 700,16 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 15 071,06 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 49 529,79 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 31 089,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 8 870,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 1 000,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 236 718,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 64 836,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 3. Uchwałą Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 227 097,27 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 144 268,18 zł (zmniejszenie transzy w kwietniu o 214,52 zł, w czerwcu o 9 370,46 zł, w październiku o 10 024,90 zł, w listopadzie o 276,83 zł i w grudniu o 124 381,47 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 58 908,55 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 25 000,00 zł i w grudniu o 33 908,55 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 2 955,46 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 7 020,04 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 56 680,59 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 28 332,81 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 1,40 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 15 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 3 500,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w lipcu o 109 382,23 zł, w sierpniu o 110 000,00 zł i we wrześniu o 69 116,07 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie o 78 000,00 zł i w grudniu o 210 498,30 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w październiku o 120 519,30 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie.
 7. Zmianami harmonogramu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze we wrześniu o 5 857,00 zł i w październiku o 5 597,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-09 12:35:16
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-09 12:35:16

Strona odwiedzona 407 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.