Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

54 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 176/2011 z dnia 2011-12-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (Dz. W. Zach. z 2011 r. Nr 43, poz. 759) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 34 326,66 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 34 326,66 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 34 326,66 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 29 200,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 29 200,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 29 200,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 166 878,71 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 76 405,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 76 405,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 11 900,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 9 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2 900,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 30 700,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 18 000,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 12 700,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 31 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 31 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14 500,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -14 500,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 373,71 zł
  rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 373,71 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 161 752,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 71 278,34 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 71 278,34 zł
  dział 750-Administracja publiczna- 11 900,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 9 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 2 900,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 30 700,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 18 000,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 12 700,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 31 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 31 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14 500,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -14 500,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 373,71 zł
  rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 373,71 zł

§ 3. W Uchwale Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok zmienionej:

uchwałą Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok,

uchwałą Nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 765/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2 282,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko- Zdrój - Warnice" realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmienia się klasyfikację zadania "Modernizacja drogi powiatowej w Przyjezierzu" i środki na zadanie w kwocie 74 123,00 zł przenosi się z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmienia się również klasyfikację środków otrzymanych na to zadanie z Gminy Moryń. Zmniejsza się paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 29 200,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 32 044,66 zł (zgodnie z aneksem do umowy w sprawie wspólnego wykonania robót drogowych na drogach powiatowych w gminie Moryń z dnia 17.11.2011 r.).
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na realizację projektu "Staże gastronomów" o 2 000,00 zł, w związku z większymi niż planowano wydatkami na koszty podróży.
 4. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o 18 000,00 zł, kwota zwiększenia stanowi środki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 5. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych o 14 500,00 zł, kwota zwiększenia stanowi środki na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85404-Rodziny zastępcze o 12 700,00 zł, w planie wydatków na realizację projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" o 31 000,00 zł i w planie wydatków na realizację zadań zleconych w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 373,71 zł, w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 2 900,00 zł. Kwota zwiększenia stanowi środki na wynagrodzenia bezosobowe dla pełnomocnika ds. dyskryminacji kobiet.
 8. Wnioskami Kierownika Referatu Informatyki, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków bieżących o 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za usługę przeniesienia sprzętu sieciowego i serwerów w wydziale Komunikacji i Transportu, w związku ze zmianą lokalizacji wydziału oraz na zakup materiałów do rozbudowy sieci komputerowej w Starostwie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-12-16 15:25:02
data ostatniej aktualizacji: 2011-12-16 15:25:02

Strona odwiedzona 457 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.