Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 206/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz § 3 pkt 3 uchwały Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji na każdego słuchacza niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego w roku 2012, w następującej wysokości:

 1. 93,93 zł - na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,
 2. 104,89 zł - na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
 3. 93,93 zł - na jednego ucznia szkoły policealnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Do zadań powiatu, wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie danego powiatu.

Zgodnie z § 2 ust. 3 i 5 uchwały Nr V/66/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Gryfiński. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

W związku z powyższym wysokość miesięcznej dotacji dla szkół dla dorosłych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej w roku 2012, została określona odpowiednio:

 • na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego - na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie;
 • na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej - na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez Powiat Stargardzki.

data opublikowania: 2012-02-21 12:12:46
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 12:12:46

Strona odwiedzona 454 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.