Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

73 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 237/2012 z dnia 2012-04-05

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, a także do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego, związanych z ubieganiem się o dofinansowanie.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Gryfinie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zatwierdzania i realizacji projektu, o którym mowa w § 1, a w szczególności do:

 1. zawierania umów w sprawie realizacji projektu,
 2. zatwierdzania raportów z realizacji projektu,
 3. kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu,

pod warunkiem uzyskania dofinansowania o którym mowa w § 1.

§ 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 2 udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa w związku z aplikowaniem o środki na realizację projektu "Nasz kompetencje - Nasza przyszłość" realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewidywana całkowita wartość projektu wyniesie ok. 800 tys. złotych.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum zawodowego. Jego celem jest poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy, pobudzenie ich kreatywności m.in. poprzez podniesienie umiejętności językowych - uzyskanie certyfikatu z języka obcego, nauczanie przedmiotów ścisłych nowoczesnymi metodami oraz zaktywizowanie postaw na rynku pracy.

W związku z powyższym, istnieje konieczność udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych ze złożeniem wniosku aplikacyjnego, a w przypadku uzyskania dofinansowania z jego realizacją.

data opublikowania: 2012-04-06 11:35:49
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 11:35:49

Strona odwiedzona 394 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.