Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

76 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 253/2012 z dnia 2012-04-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 124 999,99 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 15 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 89 999,99 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 15 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 74 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 999,99 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 20 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 124 999,99 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 15 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 89 999,99 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 89 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 999,99 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000,00 zł
  rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 20 000,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się o 15 000,00 zł plan wydatków w paragrafie 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Banie zgodnie z porozumieniem w sprawie poprawy systemu odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowej z gminną w Sosnowie, przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach RPO. Zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 999,99 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na promocję projektu.
 3. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 94 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na to zadanie jednostek oświatowych:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 31 336,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 27 110,00 zł
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie - 12 380,00 zł,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - 14 676,00 zł,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - 8 498,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w rozdziale 80146-Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, w związku z tym, że za zgodą Zarządu Powiatu w Gryfinie jednostka przesunęła w styczniu kwotę 15 000,00 zł na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli z rozdziału 80130-Szkoły zawodowe.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-27 10:29:57
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-27 10:29:57

Strona odwiedzona 293 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.