Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 278/2012 z dnia 2012-06-21

w sprawie powołania Komisji w celu przedstawienia opinii w sprawie kierunków rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań chronionych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.). Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję w celu przedstawienia opinii Zarządowi Powiatu w sprawie kierunków rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań chronionych w kontekście zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, zapewnienia pomocy osobom usamodzielnianym w postaci mieszkań chronionych, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i wykorzystania budynków przeznaczonych na instytucjonalną pieczę zastępczą w składzie:

Przewodniczący - Marianna Kołodziejska-Nowicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Członkowie:

 1. Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu;
 2. Róża Kozieł - Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej;
 3. Aneta Sajdowska - Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 4. Katarzyna Poprawska - Inspektor ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 5. W zależności od potrzeb do składu Komisji mogą być powoływani kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

W związku ze znacznym zmniejszeniem się liczby wychowanków w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie i jednoczesnym wzrostem zainteresowania usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i WPOW mieszkaniami chronionymi, zachodzi potrzeba przygotowania opinii co do kierunków polityki Powiatu dot. instytucjonalnej pieczy zastępczej w kontekście zmian w systemie pieczy wymuszonych przez zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym celu proponuję powołanie Komisji, która przedstawi Zarządowi Powiatu opinię w powyższej sprawie z uwzględnieniem bazy lokalowej, liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, kadry zatrudnionej w placówkach, kosztów utrzymania wychowanków, przekształcenia WPOW w placówkę socjalizacyjną, ewentualnego powołania centrum administracyjnego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2012-06-22 14:50:52
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-22 14:50:52

Strona odwiedzona 350 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.