Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

100 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 338/2012 z dnia 2012-10-11

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) oraz § 3 ust. 3 pkt 3 Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r. Nr 80 poz. 1271), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W załączniku do uchwały Nr 332/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, wprowadza się następującą zmianę:
  1. do listy stypendystów dodaje się wiersz 14 w brzmieniu: "Nikolina Szurgocińska, ZSP Nr 2 w Gryfinie, II ZSZ/wielozawodowe, 5,06, 500,00";
  2. w liście stypendystów ogólna kwota przyznanych stypendiów otrzymuje brzmienie: "7 000,00"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Do Wydziału Edukacji wpłynął w dniu 5 października 2012 r. dodatkowy wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, o przyznanie stypendium Rady Powiatu za wybitne wyniki w nauce dla Nikoliny Szurgocińskiej - uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ustalono, że uczennica spełnia kryteria określone w Programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.

W związku z tym przewodniczący Komisji Stypendialnej wnioskuje do Zarządu Powiatu o dopisanie Nikoliny Szurgocińskiej do listy stypendystów oraz przyznanie stypendium w wysokości 500,00 złotych.

Zważając na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione

data opublikowania: 2012-10-15 12:36:56
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-15 12:36:56

Strona odwiedzona 328 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.