Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 421/2013 z dnia 2013-03-07

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 116 384,67 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 92 500,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 92 500,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 22 419,67 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 22 419,67 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 1 400,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 65,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 65,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 116 384,67 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 93 900,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 93 900,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 22 419,67 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 22 419,67 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 65,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 65,00 zł

§ 2. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 400/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 412/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 415/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 416/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 22 419,67 zł plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 80195-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków na realizację projektu: "Podniesienie jakości wykształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z odsetkami.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie. Zmniejsza się o 65,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 3. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 92 500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego".
 4. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 1 400,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od dotacji zwróconej po terminie. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-08 14:28:43
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-08 14:28:43

Strona odwiedzona 397 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.